Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-234. Διεξαγωγή και Ανάλυση Αστρονομικών Παρατηρήσεων

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015

Tο μάθημα "ΦΥΣ-234. Διεξαγωγή και Ανάλυση Αστρονομικών Παρατηρήσεων" απευθύνεται σε τριτοετείς φοιτητές. Αποτελεί µία εισαγωγή στις τεχνικές ανάλυσης αστρονομικών δεδομένων μέσω υπολογιστικών εργαστηριακών ασκήσεων οι οποίες πραγματεύονται θέματα Αστρικής και Εξωγαλαξιακής Αστροφυσικής. Συνιστάται οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα µάθηµατα «Αστροφυσική Ι» (Φ-230) και «Αστροφυσική ΙΙ» (Φ-331) πριν επιλέξουν το παρόν µάθηµα. Επιπλέον απαραίτητες είναι γνώσεις χειρισμού υπολογιστών σε περιβάλλον Linux.

Αξιολόγηση

  • Η ύλη συνίσταται από 12 εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Επομένως η παρουσία στο μάθημα είναι υποχρεωτική.

  • Ο βαθμός του μαθήματος θα καθοριστεί από την αξιολόγηση των εργαστηριακών αναφορών, και μιας παρουσίασης, καθώς και από την τελική εξέταση, με τις εξής συνεισφορές:
    Αναφορές: 40% (4 από τις 12 ασκήσεις)
    Παρουσίαση: 30%
    Τελική Εξέταση: 30%

Γενικά

ΦΥΣ-234. Διεξαγωγή και Ανάλυση Αστρονομικών Παρατηρήσεων
Ώρες: 4
ΕCTS: 6
Εξάμηνο: 5ο

Διδάσκοντες:

Α. Ζέζας
Γραφείο: 211 Κτίριο Φυσικής
e-mail: azezas@physics.uoc.gr

P. Reig
Γραφείο: 244 Κτίριο Φυσικής
e-mail: pau@physics.uoc.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Δευτέρα, 11:00-13:00, Αίθουσα Υπολογιστών 2
Τετάρτη, 13:00-15:00, Αίθουσα Υπολογιστών 2